Вашата мечта,
реализирана с PlayPro.bg

Предлагаме сглобяване на компютър с избрани от вас компоненти и изисквания към технически параметри, външен вид, функционалност и др..

Попълнете изискванията си, а ние ще се погрижим за останалото

Информация за контакт

Обща информация за PC

Техническа информация за PC

В случай, че не сте сигурни или се колебаете на някои от опциите, оставете ги "Без предпочитания". Това означава, че ще ги изпълним по наша преценка според другите ви избори.

Допълнително